การประยุกต์ใช้ FreeMind

การสรุปความคิดด้วยแผนภูมิความคิด หรือผังมโนทัศน์ จัดเป็นกรรมวิธีที่หลายๆ คนนิยมนำมาปรับใช้งาน FreeMind นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี สามารถปรับแก้ไขได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าการเขียนในแผ่นกระดาษ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.