ไฟล์แผนภูมิความคิด

แผนภูมิความคิดที่ออกแบบไว้แล้วสามารถบันทึกเก็บเป็นไฟล์ด้วยคำสั่ง File, Save… ซึ่งจะได้ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น .mm ข้อควรระวัง โปรแกรมไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย

การเปิดไฟล์แผนภูมิความคิด ใช้คำสั่ง File, Open… รวมทั้งสามารถส่งออกเอกสาร (Export) เป็นไฟล์ฟอร์แมตต่างๆ ได้จากเมนูคำสั่ง File, Export …


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.