เชื่อม Node

Node แต่ละ Node สามารถสร้างเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ ดังนี้

จากตัวอย่าง จะมีเส้นลูกศรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Note รวบรวมความคิด ไปยัง Node ตั้งประเด็นหลัก โดยการสร้างเส้นเชื่อม จะต้องเริ่มจาก

  • คลิกเลือก Node ที่ต้องการสร้างเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ (ตั้งแต่ 2 Node ขึ้นไป)
  • กดปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Insert, Add Graphical Link
  • ปรากฏเส้นเชื่อม ดังนี้

  • นำเมาส์คลิกที่เส้นเชื่อม ลากให้มีรูปร่างที่เหมาะสม

เส้นเชื่อมลูกศรที่ปรากฏ สามารถปรับแต่งได้โดย

  • คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่เส้นลูกศร ปรากฏเลือกทำงานดังนี้

  1. เลือกเมนูคำสั่ง Remove Arrow Link เพื่อลบเส้นลูกศรเชื่อม Node
  2. เลือกเมนูคำสั่ง Arrow Link Color เพื่อปรับสีของเส้นลูกศร
  3. เลือกลักษณะของเส้นลูกศรจากภาพตัวอย่าง

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.