จุดเชื่อม (Hyper Links)

Node แต่ละ Node สามารถทำจุดเชื่อมได้เพื่อสร้างแผนภูมิความคิดแบบ Hypertext โดยเลือกคลิก Node แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง

  • Insert, Hyperlink (File Chooser) สร้างลิงก์เรียกไฟล์เอกสารอื่นๆ
  • Insert, Hyperlink (Text field) สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ โดยจะปรากฏจอภาพให้ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการลิงก์

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.