ฟอนต์

FreeMind กำหนดฟอนต์แบบค่าควบคุมระบบ (Default Font) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Tools, Preferences…เลือกหมวด Default จากนั้นปรับเปลี่ยนค่า Default Fonts

โปรแกรมจะแจ้งให้ปิดระบบแล้วเรียกโปรแกรมใหม่ ค่าฟอนต์ระบบจึงจะแสดงผล


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.