ปรับแต่ง

Node แต่ละ Node สามารถปรับตำแหน่งได้ง่าย ด้วยเทคนิคลากแล้วปล่อย (Drag & Drop)

รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบของ Note และเส้นเชื่อม (Edge) เช่นเปลี่ยนจากเส้นตรงให้เป็นเส้นโค้ง เปลี่ยนสีพื้นของ Note โดยคลิกขวาที่ Node ใดๆ แล้วเลือกคำสั่ง

  • Format, Fork แสดง Node แบบไม่มีเส้นขอบ
  • Format, Bubble แสดง Node แบบมีขอบ
  • Format, Node Color… เปลี่ยนสีตัวอักษร
  • Format, Node Background Color… เปลี่ยนสีพื้นของ Node
  • Format, Edge Styles… เปลี่ยนลักษณะของเส้นเชื่อม
  • Format, Edge Color… เปลี่ยนสีเส้นเชื่อม
  • Format, Edge Width… เปลี่ยนความหนาของเส้นเชื่อม

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสัญลักษณ์ให้กับ Node แต่ละ Node โดยเทคนิคเดียวกันแต่เปลี่ยนไปใช้คำสั่งย่อย Icon เป็นต้น

หรือจะใช้ปุ่มเครื่องมือ Icon ที่ปรากฏด้านซ้ายของจอภาพเพื่อเติมสัญลักษณ์ให้กับ Node ก็ได้ สำหรับการลบสัญลักษณ์ออกจาก Note ทำได้โดยเลือก Node ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Remove Last Icon จากแถบเครื่องมือควบคุมไอคอน

เพื่อให้แสดง Node ได้เด่นชัดขึ้น ยังสามารถเลือก Node แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Cloud รูปร่างของ Node จะเปลี่ยนเป็นรูปทรงก้อนเมฆ ดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.