เริ่มระดมความคิด

การเริ่มต้นระดมความคิด และเรียบเรียงความคิดทำได้โดยเลือกคำสั่ง File, New เพื่อสร้างกระดาษบันทึกความคิด ปรากฏสัญลักษณ์ประเด็นสำคัญ หรือประเด็นหลักตรงกลางกระดาษ เรียกว่า Node สามารถดับเบิลคลิกที่ Node หรือกดปุ่ม @ เพื่อเข้าสู่การแก้ไขข้อความ

ความคิดย่อยของแต่ละประเด็น จะแตกแขนงออกมาจากความคิดหลัก เรียกว่า Child Node ซึ่งการสร้าง Child Node ทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ Node แล้วคลิกปุ่มขวา เลือกคำสั่ง New Child Node หรือกดปุ่ม <Insert> จะปรากฏ Node ย่อยต่อแขนงออกไป

ประเด็นย่อยแต่ละประเด็นสามารถสร้าง Node ย่อยออกไปได้ด้วยวิธีเดียวกับข้างต้น

Node แต่ละ Node สามารถลบทิ้งได้โดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ Node ที่ต้องการ แล้วเลือกคำสั่ง Node, Remove Node หรือกดปุ่ม <del>


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.