Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


flash:symbol-and-instance 2008/12/07 12:59 flash:symbol-and-instance 2008/12/07 13:15 current
Line 9: Line 9:
  * Group                เป็น Shape หลายๆ ชิ้นที่รวมกันเป็นชุดเดียว เกิดจากคำสั่ง Modify, Group รวมทั้งข้อความจาก Text Tool   * Group                เป็น Shape หลายๆ ชิ้นที่รวมกันเป็นชุดเดียว เกิดจากคำสั่ง Modify, Group รวมทั้งข้อความจาก Text Tool
  * Symbol              เป็นวัตถุที่ถูกแปลงสภาพเพื่อพร้อมสร้าง Movie เกิดจากการแปลงวัตถุต่างๆ รวมถึงการสร้าง Button, Movie Clip และการนำเข้าภาพจากแหล่งอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ที่ทำงานมี Symbol อะไร ประเภทใด จาก Library Panel (เรียกด้วยคำสั่ง Window, Library)   * Symbol              เป็นวัตถุที่ถูกแปลงสภาพเพื่อพร้อมสร้าง Movie เกิดจากการแปลงวัตถุต่างๆ รวมถึงการสร้าง Button, Movie Clip และการนำเข้าภาพจากแหล่งอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ที่ทำงานมี Symbol อะไร ประเภทใด จาก Library Panel (เรียกด้วยคำสั่ง Window, Library)
-    * Graphic            เป็น Symbol ภาพนิ่ง +    * Graphic            เป็น Symbol ภาพนิ่ง {{:flash:image779.png|}} 
-    * Button              เป็น Symbol ปุ่มกดที่สามารถคลิกได้ +    * Button              เป็น Symbol ปุ่มกดที่สามารถคลิกได้ {{:flash:image781.png|}} 
-    * Movie Clip          เป็น Symbol ภาพเคลื่อนไหว+    * Movie Clip          เป็น Symbol ภาพเคลื่อนไหว {{:flash:image780.png|}} 
 + 
 +{{  :flash:image783.png  |}} 
  * Instance            เป็น Symbol ที่นำมาใช้งานบน Stage   * Instance            เป็น Symbol ที่นำมาใช้งานบน Stage
- +{{:flash:image768.png|}} 
 +ภาพโหมด Shape/Dot มีลักษณะเป็นจุด 
 + 
 +{{:flash:image769.png|}} 
 +โหมด Group มีกรอบสีล้อมรอบ  
 + 
 +{{:flash:image770.png|}} 
 +โหมด Instance/Symbol มีจุดกึ่งกลางกลมและกากบาทกำกับ 
 + 
 +===== แปลงวัตถุเป็น Symbol ===== 
 + 
 +การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tweening หรือการทำระบบโต้ตอบ จำเป็นต้องทำงานกับ Symbol ดังนั้นวัตถุหรือภาพกราฟิกใดๆ ก็ตาม จะต้องทำการแปลงสภาพจาก Shape, Group หรือ Picture ให้เป็น Symbol ก่อนและจะต้องเลือก Behavior ของ Symbol ให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน เช่น Symbol ที่ต้องการกำหนดให้คลิกได้เพื่อสั่งงานใดๆ จะต้องกำหนดเป็น Button ภาพใดๆ ที่มีการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหว เช่น ล้อรถที่ต้องหมุน ควรกำหนดเป็น Movie Clip หรือ Symbol ที่แสดงเป็นเพียงภาพนิ่ง ก็เลือกเป็น Graphic เป็นต้น 
 + 
 +การแปลงวัตถุให้เป็น Symbol มีหลักการดังนี้ 
 + 
 +1) วาด/สร้าง หรือนำเข้าวัตถุ 
 +2) เลือกวัตถุ 
 +3) เลือกคำสั่ง Insert, Convert to Symbol… หรือกดปุ่ม <F8> 
 + 
 +{{:flash:image775.png|}} 
 + 
 +4) ตั้งชื่อในช่อง Name แล้วเลือก Behavior ให้เหมาะสม 
 +5) คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการแปลงวัตถุเป็น Symbol 
 + 
 +===== สร้าง Symbol ใหม่ ===== 
 + 
 +นอกจากการแปลงวัตถุให้เป็น Symbol ด้วยวิธีการดังข้างต้น ยังสามารถเข้าสู่โหมดการสร้าง Symbol ได้โดยตรง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 + 
 +1) เลือกคำสั่ง Insert, New Symbol… 
 +2) ปรากฏจอภาพ Create New Symbol 
 + 
 +{{:flash:image785.png|}} 
 + 
 +3) ตั้งชื่อ Symbol และเลือก Behavior จากนั้นคลิกปุ่ม OK ก็จะปรากฏจอภาพสร้าง Symbol ที่มีหน้าตาคล้ายกับ Stage เกือบทุกอย่าง เพียงแต่จะมีสัญลักษณ์ + อยู่กึ่งกลางจอ เป็นการระบุตำแหน่งพิกัด 0,0 เพื่อให้สะดวกต่อการวางตำแหน่ง หรือสร้างวัตถุ 
 + 
 +{{:flash:image787.png|}} 
 + 
 +นอกจาก Symbol แบบ Button ที่จะมีจอภาพในส่วน Timeline อีกลักษณะ ดังนี้ 
 + 
 +{{:flash:image789.png|}} 
 + 
 +4) เมื่อทำการสร้างวัตถุให้กับ Symbol เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ Scene 1 เพื่อกลับสู่สภาวะการทำงานปกติ 
 + 
 +{{:flash:image791.png|}} 
 + 
 +==== ข้อแนะนำการสร้าง Symbol ==== 
 + 
 +การสร้าง Symbol ใดๆ ควรยึดตำแหน่งสัญลักษณ์ + เป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุ ตำแหน่งพิกัด 0,0 
 + 
 +===== การเรียกใช้ Symbol ===== 
 + 
 +การนำ Symbol จาก Library มาใช้งาน กระทำได้โดยการเปิด Library Panel แล้วคลิกเลือก Symbol ชิ้นที่ต้องการ ลากมาวางบน Stage และ Symbol จะเปลี่ยนสถานะเป็น Instance ทันที 
 + 
 +===== การแก้ไข Symbol ===== 
 + 
 +Symbol ที่สร้างไว้แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ โดยเปิด Library Panel ดับเบิลคลิกที่ชื่อ Symbol ชิ้นที่ต้องการแก้ไข หรือกรณีที่มี Instance ของ Symbol ปรากฏบน Stage ก็สามารถดับเบิลคลิกที่ Instance นั้นๆ ได้ทันที 
 + 
 +ปรากฏหน้าต่างการทำงานในโหมดแก้ไข Symbol โดยสังเกตได้ว่าตรงกลางจอภาพ มีสัญลักษณ์ + และปรากฏชื่อหน้าต่างเป็นชื่อ Symbol นั้นที่มุมบนซ้ายของ Stage ทำการแก้ไข Symbol เหมือนกับการแก้ไขวัตถุปกติทั่วไป 
 + 
 +เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับมาทำงานในโหมดปกติได้โดยคลิกที่ชื่อ Scene1 (หรือ Scene หมายเลขใดๆ ก็ได้ตามลักษณะของชิ้นงาน) 
 + 
 +**หมายเหตุ** การแก้ไข Symbol จะส่งผลต่อ Instance ที่เกิดจาก Symbol นั้นๆ ทุก Instance ที่นำมาใช้งานบน Stage 
 + 
 +===== การแก้ไข Instance ===== 
 + 
 +Instance เปรียบเสมือนวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้คำสั่งจัดการวัตถุ มาดำเนินการปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Symbol ต้นฉบับ โดยมีวิธีจัดการดังนี้ 
 + 
 +**วิธีที่ 1** คลิกเลือก Instance แล้วใช้เครื่องมือ Arrow ปรับขนาดหรือหมุนวัตถุ
-                                  +**วิธีที่ 2** คลิกเลือก Instance กำหนดลักษณะของสีที่ต้องการจาก Instance Properties
-ภาพโหมด Shape/Dot                  โหมด Group                              โหมด Instance/Symbol+{{:flash:image800.png|}}
-มีลักษณะเป็นจุด                          มีกรอบสีล้อมรอบ                        มีจุดกึ่งกลางกลมและกากบาทกำกับ+  * Brightness        ความสว่าง 
 +  * Tint                  การปรับแก้ไขสี/ความโปร่งแสง 
 +  * Alpha                การปรับแก้ไขความโปร่งแสง 
 +  * Advanced          การปรับแก้ไขสีและค่าความโปร่งแสงแบบ Advanced
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.