> Flash MX 2004

ตัวอย่างการวาดด้วยเทคนิคปรับเปลี่ยนรูปร่างวัตถุ

วาดจรวดแบบง่าย

1) วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2) เลือกเครื่องมือ Move เลื่อนไปชี้ที่มุมบนขวาของสี่เหลี่ยม ดึงเข้ามาตำแหน่งกึ่งกลางของด้านขวา ถ้าดึงแล้วสัดส่วนบิดเบี้ยวให้คลิก เพื่อตรึงกำหนดการบิดภาพ จากนั้นทำซ้ำกับมุมล่างขวา

3) เลื่อนไปชี้ที่ขอบซ้าย แล้วดึงเข้ามาด้านใน ให้ได้เป็นรูปจรวดดังตัวอย่าง

วาดเรือใบ

1) วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2) เลือกเครื่องมือ Move ดึงมุมล่างทั้งสองด้านให้เป็นฐานเรือ

3) วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

4) บิดสี่เหลี่ยมแนวตั้งให้เป็นใบเรือ ดังตัวอย่าง

สร้างฐานสี่เหลี่ยม

1) วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2) คลิกเครื่องมือ Free Transform นำเมาส์ไปชี้ที่ขอบบนของสี่เหลี่ยม ปรากฏเมาส์เป็นรูป บิดให้เอียงไปด้านซ้าย หรือด้านขวาดังภาพ

3) เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ handle ขอบบนแล้วดึ่งสี่เหลี่ยมลงมา

4) ปรากฏเป็นรูปฐานสี่เหลี่ยม ดังภาพ

สร้างดอกไม้วงรี

1) วาดวงรีแนวตั้ง

2) คลิกเครื่องมือ Free Transform นำเมาส์ไปชี้ที่จุดกึ่งกลาง Free Transform ลากย้ายมาอยู่ด้านล่างของวงรี

3) เปิด Transform Panel

4) กำหนดค่า Rotate เป็น 35 องศา แล้วคลิกปุ่ม Copy and apply transform เพื่อสร้างวงรีชิ้นใหม่ ที่มีการหมุน 35 องศาจากตำแหน่งเดิม

5) ทำซ้ำจนได้เป็นรูปดอกไม้


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.