การทำรายงานยอดสรุป (SUB - TOTAL)

  • เรียงข้อมูลตามลักษณะที่ต้องการ เช่น ต้องการยอดสรุปเกี่ยวกับประเภทสินค้า ก็ต้องเรียงข้อมูลด้วยข้อมูลประเภทสินค้า, ต้องการยอดสรุปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงาน ก็ต้องเรียงข้อมูลด้วยข้อมูลตำแหน่งพนักงาน
  • เลือกคำสั่ง Data, Sub-Total จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังนี้

  • กำหนดรายการที่ต้องการทำยอดสรุป (At Each Change In) โดยต้องกำหนดตามข้อมูลรายการที่เรียงไว้ในข้อ 1
  • กำหนดลักษณะการหายอดสรุป (ผลรวม, จำนวนนับ, ค่าเฉลี่ย ฯลฯ) ในตัวเลือก Use Function
  • กำหนดข้อมูลที่ต้องการให้สรุปยอด ในตัวเลือก Add SubTotal To
  • เลือก OK ก็จะปรากฏข้อมูลใหม่เป็นรายงานยอดสรุปบนจอภาพPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.