การเรียงข้อมูลมากกว่า 3 เงื่อนไข

 • วิธีที่ 1 เรียงข้อมูลโดยจัดกลุ่มครั้งละ 3 เงื่อนไข และเรียงจากเงื่อนไขเล็กไปหาเงื่อนไขใหญ่ โดยแต่ละครั้งให้มีตัวเชื่อมการจัดเรียงด้วย เช่น มีข้อมูล ดังนี้ “ภาค, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน, ชุมชน, รายได้” จะต้องกำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ให้จัดเรียงด้วยเงื่อนไข “หมู่บ้าน, ชุมชน, รายได้”
  • ครั้งที่ 2 ให้จัดเรียงด้วยเงื่อนไข “อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน” โดยมี “หมู่บ้าน” เป็นตัวเชื่อม
  • ครั้งสุดท้าย ให้จัดเรียงด้วยเงื่อนไข “จังหวัด, อำเภอ”
 • วิธีที่ 2 รวมข้อมูลให้เป็นกลุ่มๆ ด้วยเทคนิคการเชื่อมฟิลด์ เช่น
  • สร้างฟิลด์ใหม่ โดยรวมฟิลด์ “จังหวัด, อำเภอ, ตำบล” ด้วยคำสั่ง =จังหวัด&อำเภอ&ตำบล
  • นำฟิลด์ใหม่ มาเป็นเงื่อนไขหลักในการจัดเรียงข้อมูลPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.