การจัดเรียงข้อมูลแบบเงื่อนไขเดียว

  • ป้อนข้อมูลลง Worksheet โดยแบ่งข้อมูลเป็นคอลัมน์ และรายการเนื้อความเป็นแถว ทั้งนี้รายการเนื้อความรายการแรก ควรอยู่ติดกับหัวเรื่อง (ลักษณะเดียวกับตัวอย่างการกรองข้อมูล)
  • นำ Cell Pointer ไปคลิกในคอลัมน์ที่ต้องการใช้เป็นหลักในการจัดเรียง เช่นถ้าต้องการจัดเรียงตามชื่อ ก็นำไปคลิกในคอลัมน์ชื่อ
  • กดปุ่ม เพื่อจัดเรียงจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยตามลำดับPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.