การคำนวณแบบ IF ซ้อน IF (เงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข)

ถ้าพนักงานมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีม ให้ยอดสุทธิเป็นรายได้บวกค่าคอมฯ 5% ของรายได้แต่ละเดือน และถ้าพนักงานมีตำแหน่งเป็นเซลล์ ให้ยอดสุทธิเป็นรายได้บวกค่าคอมฯ 3% ของรายได้แต่ละเดือน ส่วนพนักงานตำแหน่งอื่นให้ยอดสุทธิเท่ากับรายได้ปกติ

ตรวจสอบพนักงาน มีตำแหน่งเป็น “หัวหน้าทีม” หรือไม่
ถ้าใช่ ให้ ยอดสุทธิ = รายได้ * 5% + รายได้
ถ้าไม่ใช่ ตรวจสอบพนักงาน มีตำแหน่งเป็น “เซลล์” หรือไม่
ถ้าใช่ ให้ ยอดสุทธิ = รายได้ * 3% + รายได้
ถ้าไม่ใช่ ยอดสุทธิ = รายได้

ตรวจสอบ “ชื่อ” ว่าสามตัวอักษรแรก เป็น “นาย” หรือไม่
ถ้าใช่ เอาคำว่า “นาย” มาใส่ในคอลัมน์ คำนำหน้า
ถ้าไม่ใช่ เอาคำว่า “นาง” มาใส่ในคอลัมน์ คำนำหน้า

คะแนนสอบ 0 – 49 ได้ F
คะแนนสอบ 50 – 69 ได้ C
คะแนนสอบ 70 – 79 ได้ B
คะแนนสอบ 80 ขึ้นไป ได้ A

ตรวจสอบ คะแนนสอบ น้อยกว่า 50 หรือไม่
ถ้าใช่ ให้เกรด F
ถ้าไม่ใช่ ตรวจสอบ คะแนนสอบ น้อยกว่า 70
ถ้าใช่ ให้เกรด C
ถ้าไม่ใช่ ตรวจสอบคะแนนสอบ น้อยกว่า 80
ถ้าใช่ ให้เกรด B
ถ้าไม่ใช่ ให้เกรด A


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.