การคำนวณแบบมีเงื่อนไข

ถ้าพนักงานมีตำแหน่งเซลล์ จะได้รับเงินค่าคอมฯ 5% ของรายได้แต่ละเดือน

ยอดสุทธิรายได้ของเซลล์ = รายได้ * 5% + รายได้
ยอดสุทธิรายได้ = I4*5%+I4
หมายเหตุ เป็นยอดสุทธิของพนักงานทุกคน

การตรวจสอบเงื่อนไข ใช้ฟังก์ชัน IF()
=IF(เงื่อนไข,การกระทำเมื่อจริง,การกระทำเมื่อเท็จ)
=IF(ถ้าพนักงานเป็นเซลล์, I4*5%+I4,I4)
=IF(D4=”เซลล์”, I4*5%+I4,I4)


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.