ตรวจสอบจำนวนข้อมูลซ้ำในช่วง


จากตัวอย่างข้างต้น ต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลในช่วงมีรายการใดบ้างที่ซ้ำซ้อนกัน และซ้ำซ้อนกันกี่ครั้ง ทั้งนี้สามารถใช้สูตรดังนี้

คลิกเมาส์ในเซลล์ B1 เพื่อป้อนสูตร =COUNTIF($A$1:$A$18,A1) หมายความว่าในตรวจสอบข้อมูลในเซลล์ A1 ว่ามีซ้ำซ้อนในช่วง A1:A18 หรือไม่ ถ้าไม่มีจะแสดงผลด้วยเลข 1 แต่ถ้ามีจะแสดงด้วยตัวเลขจำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ดังตัวอย่าง


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.