ค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข AverageIF จะต้องใช้สูตร SUMIF และ COUNTIF มาผสมรวมกัน เป็นสูตรใหม่คือ

AVERAGEIF = SUMIF / COUNTIF

โดยถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มีค่ามากกว่า 20 จะต้องหาค่าผลรวม SUMIF ก่อน ด้วยสูตร =SUMIF(A1:A6,”>20”,A1:A6) ซึ่งได้ค่าเป็น 188 จากนั้นนับจำนวนแบบมีเงื่อนไขด้วย COUNTIF ด้วยสูตร =COUNTIF(A1:A6,”>20”) ซึ่งได้ค่าเป็น 4 เนื่องจากมีตัวเลขตรงเงื่อนไข 4 ค่านั่นเอง ดังนั้นสูตรของ AverageIF ในกรณีนี้ได้แก่
=SUMIF(A1:A6,”>20”,A1:A6)/COUNTIF(A1:A6,”>20”)


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.