ผลรวมแบบมีเงื่อนไข

จากตัวอย่าง =SUMIF(A1:A6,”>20”,A1:A6) หมายความว่า ให้หาผลรวมเฉพาะข้อมูลที่มีค่ามากกว่า 20 ในช่วงที่ระบุ โดยสูตรจะมีรูปแบบนี้


=SUMIF(ช่วงข้อมูลเงื่อนไข,เงื่อนไข,ช่วงข้อมูลที่ต้องการหาผลรวม)


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.