ค้นหาลำดับที่ของค่าตัวเลขที่สนใจ

จากตัวอย่าง ถ้าต้องการหาลำดับที่ของค่า 9 ว่าอยู่ลำดับที่เท่าใดในช่วงข้อมูลที่เรียงแล้วจากมากไปหาน้อย สามารถใช้สูตร

=RANK(9,A1:A6)

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 5 เนื่องจากถ้าดูข้อมูลที่จัดเรียงแล้ว จะพบว่าค่า 9 อยู่ลำดับที่ 5 ของช่วงนั่นเองPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.