ค้นหาค่าสุดท้ายของช่วงข้อมูล

จากตัวอย่าง ถ้าต้องการให้เครื่องแสดงข้อมูลสุดท้ายของคอลัมน์ว่าเป็นค่าใด สามารถกระทำได้ด้วยสูตร INDEX( ) ดังนี้

=INDEX(A:A,COUNTA(A:A),1)

ความหมายของสูตร

  • =INDEX(ช่วงข้อมูลที่ต้องการค้นหา,จำนวนเซลล์,จำนวนคอลัมน์)
  • =INDEX(A:A….) หมายถึงให้ค้นหาข้อมูลในคอลัมน์ A ทั้งคอลัมน์
  • =INDEX(…,COUNTA(A:A),…) หมายถึง ให้นับว่าข้อมูลในคอลัมน์ A ทั้งหมดมีกี่แถว ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นค่าบรรทัดสุดท้ายของคอลัมน์ A
  • =INDEX(…,…,1) หมายถึง ให้ค้นหาข้อมูลในคอลัมน์แรก คือคอลัมน์ A นั่นเองPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.