คำนวณวันทำงานไม่รวมวันหยุด

การคำนวณวันทำงานไม่รวมวันหยุด จะต้องใช้ฟังก์ชัน Networkday ซึ่งเป็นฟังก์ชันเสริมที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมด้วยคำสั่ง Tools, Add-ins คลิกเลือกรายการ Analysis ToolPak เมื่อคลิก OK โปรแกรมจะติดตั้งฟังก์ชันเพิ่มเติมให้ (อาจจะต้องใส่แผ่นโปรแกรม MS-Office)

  • ใน Sheet ที่ 2 ป้อนข้อมูลดังตัวอย่าง

  • พิมพ์วันที่เริ่มต้นและวันสุดท้ายของการคำนวณในเซลล์ C2 และ C3 ตามลำดับ โดยมีรูปแบบคือ ว/ด/ค.ศ.

  • ในเซลล์ C5 สร้างสูตรคำนวณระยะห่างของวัน ด้วยสูตร =c3 - c2 + 1
  • เมื่อกดปุ่ม <Enter> แล้วแสดงผลด้วยวันที่ ให้คลิก
  • ในเซลล์ C6 สร้างสูตรคำนวณวันทำงาน ไม่รวมวันหยุดด้วยสูตร

=networkdays(วันเริ่มต้น,วันสุดท้าย,วันหยุด)ทั้งนี้สูตรของตัวอย่างนี้คือ =NETWORKDAYS(C2,C3,holiday)
หมายเหตุ holiday เป็นชื่อช่วงวันหยุดที่ได้ตารางวันหยุด

  • สำหรับวันหยุดในช่วง ก็คำนวณได้จากสูตร =C5-C6Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.