วันหยุดเสาร์/อาทิตย์

วันหยุดเสาร์/อาทิตย์ ของเดือนใดๆ จะช่วยให้การคำนวณวันทำงาน หรือคำนวณค่าจ้างเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นควรสร้างตารางแสดงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์เก็บไว้ใช้งาน โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

 • สร้างไฟล์ Excel
 • เปลี่ยนชื่อ Sheet 1 เป็น Holiday2003
 • ในคอลัมน์ A แถวที่ 2 พิมพ์วันเริ่มต้นของปี 2003 คือ 1/1/2003 แล้ว AutoFill จนถึงวันที่ 31/12/2003
 • ในเซลล์ B2 พิมพ์สูตร =if(weekday(a2)=1,a2,if(weekday(a2=7,a2,0))
 • ความหมาย
  • ให้ตรวจสอบว่าวันที่ใน A2 ตรงกับวันอาทิตย์หรือไม่ (สูตร weekday(a2)=1) ถ้าใช่ให้แสดงวันที่ตามจริง
  • ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบว่าวันที่ใน A2 ตรงกับวันเสาร์หรือไม่ (สูตร weekday(a2)=7) ถ้าใช่ให้แสดงวันที่ตามจริง
  • ถ้าไม่ใช่ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ให้แสดงด้วยค่า 0
 • สร้าง Selection ตั้งแต่ B2:B366 แสดงผลวันที่ด้วยคำสั่ง Format, Cell, Number, Custom ด้วยฟอร์แมต

 • แล้วตั้งชื่อช่วงด้วยคำสั่ง Insert, Name, Define… เป็น Holiday เพื่อใช้อ้างอิงในการคำนวณครั้งถัดไป
 • จากนั้นใช้คำสั่ง Format, Conditional Formatting

 • แล้วตั้งสูตรดังตัวอย่างข้างต้น เพื่อแสดงวันที่ที่ไม่ใช่วันหยุด เป็นสีขาว (ไม่ต้องแสดงผลบนจอ) คลิกปุ่ม Format แล้วเลือกสีตัวอักษรเป็นสีขาว
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.