คำนวณหาอายุ, อายุงาน (ปี)


การคำนวณหาอายุงาน กระทำได้โดย

  • คลิกเมาส์ที่คอลัมน์ J เลือกเมนูคำสั่ง Insert, Columns เพื่อแทรกคอลัมน์ว่าง ป้อนชื่อคอลัมน์เป็น “อายุงาน (ปี)”
  • คลิกเมาส์ในเซลล์ J2 พิมพ์สูตร =YEAR(TODAY())-YEAR(I2)
  • คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นๆ
  • ถ้าปรากฏค่าเป็นรูปแบบวันที่ ให้คลิกปุ่ม เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลตัวเลข

คำอธิบาย

  • =today() เป็นฟังก์ชันหาค่าวันที่ปัจจุบัน (วันที่ของเครื่อง)
  • =year(today()) เป็นฟังก์ชันผสม โดยฟังก์ชัน Year() จะหาค่า “ปี ค.ศ.” ของฟังก์ชัน Today() เช่น ถ้าวันที่ของเครื่องเป็น 21 มกราคม 2545 ฟังก์ชัน Today() จะมีค่าเป็น 1/1/70 เมื่อนำมาผ่านฟังก์ชัน Year(today()) จะได้ค่าเป็น 2002 นั่นเอง
  • =year(I2) เป็นการหาค่าปี ค.ศ. ของข้อมูลในเซลล์ I2 จากตัวอย่างข้อมูลใน I2 คือ 7 พฤษภาคม 2537 เมื่อผ่านฟังก์ชัน Year() จะได้ค่าปี ค.ศ. เป็น 1991Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.