ฟังก์ชันวันที่/เวลา

=TODAY() ให้ค่าเป็นวันที่ปัจจุบัน
=NOW() ใช้หาวันที่และเวลาปัจจุบัน
=DATE(Year,Month,Day) ใช้สำหรับใส่ข้อมูลที่เป็นวันที่
=DAY(Serial Number or Text) ใช้หาวันที่ของแต่ละเดือน =DAY(“9/15/98”) ได้ค่าเป็น 15
=DATEVALUE(“ข้อความในรูปแบบของวันที่”) ใช้ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปของ วันที่ ให้เป็นตัวเลขวันที่ ทั้งนี้ตัวเลขที่ได้ จะนับเริ่มจาก 12:00 AM ของ วันที่ 1 มกราคม 1900
=HOUR(Serial Number) ใช้ในการแปลงตัวเลขให้เป็นชั่วโมง (ภายใน 24 ชั่วโมง)
=MINUTE(Serial Number) ใช้ในการแปลงตัวเลขให้เป็นนาที (Minute) หรือ วินาที (Second) จาก 1 ถึง 59
=MONTH(Serial Number) หาค่าของเดือน (ตัวเลข 1 ถึง 12)
=WEEKDAY(Serial Number,Return Type) หาค่าของวันในสัปดาห์(ตัวเลข 1 ถึง 7) Return Type มีค่าเป็นตัวเลข 1,2 และ 3 ตามความหมายดังนี้

  • 1 ให้ค่าเป็นตัวเลข 1 ถึง 7 (Sunday ถึง Saturday)
  • 2 ให้ค่าเป็นตัวเลข 1 ถึง 7 (Monday ถึง Sunday)
  • 3 ให้ค่าเป็นตัวเลข 0 ถึง 6 (Monday ถึง Sunday)
  • ค่า Default คือ 1 (ถ้าไม่ใส่ จะหมายถึง 1)

=YEAR(Serial Number) ใช้หาค่าของปี (ตัวเลข 4 ตำแหน่ง)


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.