ฟังก์ชันตรวจสอบค่าผิดพลาด (Error)

การสร้างสูตรคำนวณใดๆ ใน Excel เมื่อมีค่าผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น #DIV/0! เนื่องจากตัวหารเป็นศูนย์ หรือไม่มีค่าข้อมูลในเซลล์ตัวหาร หรือ Error #Value! เนื่องจากค่าในเซลล์ตัวหารเป็นตัวอักษร สามารถป้องกันได้โดยใช้ฟังก์ชัน IsError() ตรวจสอบคู่กับฟังก์ชัน IF() แล้วให้แสดงข้อความว่า “ตัวหารผิดพลาด” แทนค่า Error ดังกล่าว ซึ่งสูตรที่ใช้จะมีรูปแบบดังนี้

=IF(ISERROR(ตัวตั้ง/ตัวหาร),”ข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อมีข้อผิดพลาด”,ตัวตั้ง/ตัวหาร)

ตัวอย่างPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.