สร้างชุดข้อมูลใหม่จากการรวมเซลล์

  • มีข้อมูลแยกกัน 2 เซลล์ดังตัวอย่าง

  • แต่ต้องการนำไปใช้ร่วมกัน โดยให้อยู่ในรูปแบบ (077) 521-749 มีวิธีการดังนี้
    • สร้างรายการเพิ่มเติม ในคอลัมน์ C นำเมาส์คลิกในเซลล์ C2 พิมพ์คำสั่ง

=”(”&A2&”) ”&LEFT(B2,3)&”-”&MID(B2,4,3)

  • คัดลอกสูตรให้ครบทุกแถว ปรากฏผลลัพธ์ดังนี้

หมายเหตุ

  • เครื่องหมาย & ใช้ในการเชื่อมข้อมูล
  • ข้อมูลค่าคงที่จะต้องกำหนดในเครืองหมายคำพูด เช่น ” - ”
  • ฟังก์ชัน Left ใช้แสดงข้อมูลทางซ้ายมือของข้อมูลเดิม เช่น กำหนดเป็น =left(b2,3) ให้แสดงข้อมูลจากเซลล์ B2 มา 3 ตำแหน่ง
  • ฟังก์ชัน Mid ใช้แสดงค่ากลางของข้อมูลเดิม เช่น กำหนดเป็น =mid(b2,4,3) หมายความว่า ให้แสดงข้อมูลจากเซลล์ b2 โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งอักขระที่ 4 และแสดงออกมา 3 ตำแหน่งPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.