สูตรปัดตัวเลข ขึ้นก็ได้ ลงก็ได้

  • Round ใช้เลข 5 เป็นเกณฑ์ ในการปัดตัวเลขขึ้นหรือลง

=ROUND(ตัวเลข,จำนวนหลัก)
=ROUND(1.23,1) 1.2
=ROUND(1.25,1) 1.3
=ROUND(14.2,-1) 10
=ROUND(15.2,-1) 20

สูตร Round จะปัดลงเมื่อตัวเลขหลักถัดไปน้อยกว่า 5 และปัดขึ้นเมื่อตัวเลขหลักถัดไปมากกว่าหรือเท่ากับ 5

  • Round พิเศษ ใช้ค่าทวีคูณเป็นเกณฑ์ ปัดตัวเลขใกล้เคียง เข้าสู่ค่าทวีคูณ

=ROUND(ตัวเลข/ค่าทวีคูณ,0)*ค่าทวีคูณ
=ROUND(10.125/.05,0)*.05 10.15
=ROUND(10.125/.10,0)*.10 10.10
=ROUND(10.124/.25,0)*.25 10.00
=ROUND(10.125/.25,0)*.25 10.25

สูตร Round ดัดแปลงนี้มีประโยชน์มากจะปัดลง เมื่อตัวเลขมีค่า ไม่ถึงครึ่งของค่าทวีคูณ จะปัดขึ้น เมื่อตัวเลขมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าทวีคูณ

  • MRound ใช้ค่าทวีคูณเป็นเกณฑ์ ปัดตัวเลขใกล้เคียง เข้าสู่ค่าทวีคูณPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.