สูตรปัดตัวเลขลง

  • RoundDown ปัดตัวเลขลง ให้เหลือจำนวนหลักตัวเลขตามต้องการ

=ROUNDDOWN(ตัวเลข,จำนวนหลัก)
=ROUNDDOWN(1.23,1) 1.2
=ROUNDDOWN(1.23,0) 1
=ROUNDDOWN(12.3,-1) 10

  • Floor ปัดตัวเลขลง สู่ตัวเลขเท่ากับ จำนวนเท่าคูณค่าทวีคูณ

=FLOOR(ตัวเลข,ค่าทวีคูณ)
=FLOOR(1.23,.25) 1
=FLOOR(1.23,.5) 1
=FLOOR(1.23,1) 1
=FLOOR(12.3,2) 12

  • Int ปัดตัวเลขลง เป็นเลขจำนวนเต็มที่น้อยลง

=INT(ตัวเลข)
=INT(1.23) 1
=INT(-1.23) -2

  • Trunc ตัดตัวเลข ให้เหลือจำนวนหลักตัวเลขตามต้องการ

=TRUNC(ตัวเลข,จำนวนหลัก)
=TRUNC(1.23) 1
=TRUNC(-1.23) -1
=TRUNC(1.23,1) 1.2
=TRUNC(12.3,0) 12
=TRUNC(12.3,-1) 10

ข้อสังเกต สูตร Trunc จะตัดตัวเลขทิ้งเลย ส่วนสูตร Int จะตัดตัวเลขทิ้งให้เป็นค่าที่น้อยลง ทำให้ Int(-1.23) กลายเป็น -2


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.