สูตรปัดตัวเลขขึ้น

  • RoundUp ปัดตัวเลขขึ้น ให้เหลือจำนวนหลักตัวเลขตามต้องการ

=ROUNDUP(ตัวเลข,จำนวนหลัก)
=ROUNDUP(1.23,1) 1.3
=ROUNDUP(1.23,0) 2
=ROUNDUP(12.3,-1) 20

  • Ceiling ปัดตัวเลขขึ้น สู่ตัวเลขเท่ากับ จำนวนเท่าคูณค่าทวีคูณ

=CEILING(ตัวเลข,ค่าทวีคูณ)
=CEILING(1.23,.25) 1.25
=CEILING(1.23,.5) 1.5
=CEILING(1.23,1) 2
=CEILING(12.3,2) 14
ค่าทวีคูณ หมายถึง ตัวเลขซึ่งจะเพิ่มหรือลดเป็นจำนวนเท่าตัวของค่าเดิม เช่น
ค่าทวีคูณ = .5 มีค่า 0 > 0.5 > 1.0 > 1.5 > 2 »>Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.