ฟังก์ชันหมวด Text and Data

ฟังก์ชัน ความหมาย
BAHTTEXT(number) แสดงตัวเลขเป็นตัวอักษรในรูปแบบค่าจำนวนเงิน
CHAR(number) แสดงอัขระ ณ ตำแหน่ง Code Page โดยตัวเลขต้องอยู่ในช่วง 0 – 255
CLEAN(text) ลบอักขระที่ไม่ใช่ตัวพิมพ์ออกจากชุดตัวอักษร
CODE(text) ป้อนอักขระ เพื่อหาค่ารหัสตัวเลขใน Code Page
CONCATENATE (text1,text2,…) เชื่อมข้อมูล เหมือนการใช้ &
EXACT(text1,text2) ตรวจสอบค่าสองค่า ถ้าตรงกันแสดงเป็น True
FIND(find_text,within_text) ค้นหาคำแหน่งของอักขระที่ระบุจากข้อความ
LEFT(text,num_chars) แสดงอักขระตามจำนวนที่ระบุจากซ้าย
LEN(text) นับจำนวนอักขระ
LOWER(text) แปลงอักขระเป็นตัวพิมพ์เล็ก
MID(text,start_num,num_chars) แสดงอักขระนับจากตำแหน่งที่ระบุ จนครบตามจำนวนที่ระบุ
PROPER(text) แปลงอักขระเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ของทุกคำ
REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text) แทนที่อักขระ
REPT(text,number_times) พิมพ์ซ้ำ
RIGHT(text,num_chars) แสดงอักขระจากด้านขวา ตามจำนวนที่ระบุ
SEARCH(find_text,within_text) ค้นหาอักขระ เหมือน Find
SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num) แทนที่ด้วยอักขระที่ระบุ
TRIM(text) ตัดช่องว่างทิ้ง
UPPER(text) แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.