การคำนวณแบบสัมบูรณ์

โดยสภาพปกติการคำนวณด้วยสูตรอ้างอิงในโปรแกรม จะมีสภาพเป็นค่าสัมพันธ์เสมอ แต่บางงานสูตรอ้างอิงแบบค่าสัมพันธ์อาจจะไม่สะดวกในการใช้งาน จึงจำเป็นต้องอาศัยการคำนวณแบบค่าสัมบูรณ์

  • การกำหนดสูตรแบบค่าสัมพันธ์ เช่น ต้องการนำค่าในเซลล์ A10 บวกกับค่าในเซลล์ A12 จะกำหนดได้เป็น =A10 + A12
  • การกำหนดสูตรแบบค่าสัมบูรณ์ เช่น ต้องการนำค่าในเซลล์ A10 บวกกับค่าในเซลล์ A12 โดยค่าในเซลล์ A12 จะต้องเป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ จะกำหนดได้เป็น =A10 + $A$12 สังเกตว่าจะนำเอาเครื่องหมาย $ นำหน้าตัวอักษรกำกับคอลัมน์ และนำหน้าตัวเลขกำกับแถว

  * จากตัวอย่าง การคำนวณรายรับแต่ละไตรมาศ จะใช้สูตร  

ค่าผ่านประตู/คน * จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่ละไตรมาศ

  • ซึ่งหากใช้สูตรอ้างอิงแบบสัมพันธ์ จะได้ผล คือ =B5 * B7
  • และเมื่อมีการคัดลอกสูตร จะปรากฏผลดังนี้

จะพบว่าผลลัพธ์ในไตรมาศที่ 2 - ไตรมาศที่ 4 และยอดรวมเกิดข้อผิดพลาด และหากนำเมาส์ไป Click ณ ตำแหน่งเซลล์ผลลัพธ์นั้น แล้วสังเกตที่ Formula Bar จะพบสูตรดังนี้
ตำแหน่งเซลล์ C9 สูตรการคำนวณได้แก่ =C5 * C7
ตำแหน่งเซลล์ D9 สูตรการคำนวณได้แก่ =D5 * D7
ตำแหน่งเซลล์ E9 สูตรการคำนวณได้แก่ =E5 * E7
ตำแหน่งเซลล์ F9 สูตรการคำนวณได้แก่ =F5 * F7

ซึ่งจะสังเกตได้ว่า สูตรจะเปลี่ยนตำแหน่งอ้างอิงของค่าผ่านประตู ซึ่งควรจะเป็น B7 ค่าเดียวเท่านั้น เพราะการกำหนดสูตรในสมการเซลล์ต้น (B9) ใช้สูตรอ้างอิงแบบสัมพันธ์นั่นเอง

ดังนั้นเมื่อรูปของงานใด ๆ อยู่ในลักษณะเดียวกันนี้ การกำหนดสูตรให้กับเซลล์เพื่อคำนวณ และมีตำแหน่งอ้างอิงตายตัว จะต้องระบุตำแหน่งเซลล์ที่ตายตัวนี้ ให้อยู่ในรูปของการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ โดยนำเครื่องหมาย $ มานำหน้าตัวอักษรกำกับคอลัมน์ เมื่อต้องการตรึงตำแหน่งคอลัมน์ หรือนำเครื่องหมาย $ นำหน้าตัวเลขกำกับแถว เมื่อต้องการตรึงตำแหน่งแถว หรือนำเครื่องหมาย $ นำหน้าทั้งตัวอักษรกำกับคอลัมน์ และตัวเลขกำกับแถว เมื่อต้องการตรึงทั้งแถวและคอลัมน์

จากกรณีข้างต้นสูตรที่ตำแหน่งเซลล์แรก (B9) จึงควรจะกำหนดเป็น =B5 * $B$7 และเมื่อคัดลอกสูตร จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ดังนี้

การเปลี่ยนสูตรจากสัมบูรณ์เป็นอ้างอิง สามารถใช้คีย์ลัด <F4>


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.