เชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกัน

โดยปกติการป้อนข้อมูลใน Excel จะแยกฟิลด์ข้อมูลให้เล็กที่สุด เช่น ชื่อ - นามสกุล ก็ให้แยกเป็น 2 - 3 คอลัมน์ ดังตัวอย่างได้แยก ชื่อ และนามสกุล เป็นคนละคอลัมน์ แต่บางครั้งการนำไปใช้ จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการนำข้อมูลทั้งสองคอลัมน์ มาเชื่อมกันเป็นคอลัมน์ใหม่ หรือข้อมูลชุดใหม่นั่นเอง

วิธีการเชื่อมข้อความ กระทำได้ดังนี้

  • สร้างคอลัมน์ใหม่ 1 คอลัมน์ โดยคลิกเมาส์ที่ตัวอักษร D แล้วเลือกเมนูคำสั่ง Insert, Columns”
  • ขยายความกว้างของคอลัมน์ใหม่ ให้เหมาะสม
  • กำหนดชื่อคอลัมน์ใหม่ เป็น “ชื่อ - นามสกุล”
  • นำเมาส์คลิกในเซลล์แรกของคอลัมน์ใหม่ (ตัวอย่างคือเซลล์ D2)
  • ป้อนสูตรเพื่อเชื่อมข้อมูล ดังนี้ =B2&” ”&C2

  • จากนั้นคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นๆ ก็จะปรากฏข้อมูลใหม่ ที่เกิดจากการเชื่อมของข้อมูลในเซลล์ B2 และ C2 นั่นเอง

คำอธิบาย

สูตรในการเชื่อมข้อมูล คือ =“ค่าคงที่”&ตำแหน่งเซลล์&ตำแหน่งเซลล์&“ค่าคงที่”&…

  • ค่าคงที่ คือ ค่าใดๆ ก็ได้ที่ต้องการให้แสดงโดยจะต้องกำหนดให้เครื่องหมายคำพูด เช่น ช่องว่าง ก็ให้กำหนดเป็น ” ” หรือคำว่า คุณ ก็ให้กำหนดเป็น “คุณ”
  • เครื่องหมาย & เป็นเครื่องหมายกระทำของ Excel เพื่อใช้ในการเชื่อมข้อมูล
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.