การป้อนข้อมูลลงใน Sheet หลาย Sheet

ในการทำงานบางงาน มีความจำเป็นต้องใช้ Sheet มากกว่า 1 Sheet ทั้งการพิมพ์โครงสร้างข้อมูลใน Sheet หรือการพิมพ์ข้อมูลใน Sheet มากกว่า 1 Sheet ดังนั้น Excel จึงเตรียมคำสั่งในการป้อนข้อมูลลักษณะดังกล่าว โดย

  • เลือก Sheet ที่ต้องการ
  • คลิก Sheet แรก
  • กดปุ่ม <Shift> หรือ <Ctrl> ค้างไว้ แล้วคลิกที่แท็บ Sheet อื่นๆ ที่ต้องการ
  • สังเกตได้ว่าปรากฏคำว่า Group ใน Title bar แสดงว่ามีการสร้างกรุ๊ปให้กับ Sheet ที่เลือก
  • พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในตำแหน่งเซลล์
  • ข้อมูลจะปรากฏ ณ ตำแหน่งเซลล์นั้น ในทุกๆ Sheet ที่เลือกโดยอัตโนมัติ
  • การยกเลิกการเลือกกรุ๊ปของ Sheet ให้คลิกที่แท็บ Sheet ใดๆPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.