แสดงผลเวลาระบบ 24 ชั่วโมง

ถ้าข้อมูลเวลาของโปรแกรมแสดงผลระบบ 12 ชั่วโมง เช่นเวลา 24:25 น. เมื่อป้อนไปแล้วแสดงค่าเป็น 12:45 AM สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลให้เป็นระบบ 24 ชั่วโมงได้โดย

  • เลือกช่วงข้อมูลของเซลล์ที่เก็บค่าเวลา
  • เลือกคำสั่ง Format, Cell…
  • เลือกบัตรรายการ Custom
  • ป้อนรูปแบบการแสดงผลเวลาระบบ 24 ชั่วโมง ดังนี้ [h]:mm โดยรหัส h จะต้องป้อนในเครื่องหมาย [ ] ด้วยPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.