การแสดงผลวันที่/เวลา

สำหรับการแสดงผลปี พ.ศ. จะใช้คำสั่ง Format, Cell มาควบคุม โดยมีรหัสควบคุมวันที่ ดังนี้
ว หรือ d แสดงเลขวัน (เลขไทย/อารบิค)
วว หรือ dd แสดงเลขวัน 2 หลัก (เลขไทย/อารบิค)
ววว หรือ ddd แสดงชื่อย่อของวันในสัปดาห์
วววว หรือ dddd แสดงชื่อของวันในสัปดาห์
ด หรือ m แสดงเลขเดือน
ดด หรือ mm แสดงเลขเดือน 2 หลัก
ดดด หรือ mmm แสดงชื่อย่อของเดือน
ดดดด หรือ mmmm แสดงชื่อเต็มของเดือน
bb หรือ bbbb แสดงปี พ.ศ. ด้วยเลขอารบิค
ปป หรือ ปปปป แสดงปี พ.ศ. ด้วยเลขไทย
yy หรือ yyyy แสดงปี ค.ศ.Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.