การแสดงผลตัวเลข

 • เลือกช่วงข้อมูล
 • เลือกเมนูคำสั่ง Format, Cells… เลือกบัตรรายการ Number
 • เลือก Category ชื่อ Custom
 • พิมพ์ชุดคำสั่งควบคุมการแสดงผลตัวเลขในช่อง Type
  • 0.00 ตัวเลขมีทศนิยม 2 หลัก
  • #,##0 ตัวเลขมีเครื่องหมาย ,
  • #,##0.00 ตัวเลขมีเครื่องหมาย , และทศนิยม 2 หลัก
  • #,##0_);(#,##0) ตัวเลขมีเครื่องหมาย , โดยถ้าเป็นค่าติดลบจะมีเครื่องหมายวงเล็บกำกับ
  • t#,### ตัวเลขมีเครื่องหมาย , และแสดงเป็นเลขไทย
  • “ข้อความ” พิมพ์ข้อความที่ระบุ
  • [Blue]#,##0.00;[Red](-#,##0);”ศูนย์”;”ไม่มีข้อมูล” ตรวจสอบข้อมูลโดย
   • ข้อมูลเป็นค่าบวก ให้แสดงด้วยสีน้ำเงิน มีเครื่องหมาย , และทศนิยม 2 หลัก
   • ข้อมูลเป็นค่าลบ ให้แสดงด้วยสีแดง ใน ( ) และมีเครื่องหมาย - นำหน้า
   • ข้อมูลเป็นค่าศูนย์ ให้แสดงด้วยข้อความ “ศูนย์”
   • ข้อมูลเป็นช่องว่าง ให้แสดงด้วยข้อความ “ไม่มีข้อมูล”
  • 0*- พิมพ์เครื่องหมาย – ให้เต็มเซลล์
ข้อมูล รหัส การแสดงผล
12345.34 #,###.# 12,345.3
1234.23 #,##0.0000 1,234.230
12300000 0.00,, 12.30
500000 0.00,, 0.50
323435435 0.00,, 323.44
456.33 # ?/? 456 1/3
54.234 # ???/??? 54 117/500
9 0*- 9————————-
54.233 0.00 | 54.23*
500 t0.00 \”บาทถ้วน\” ๕๐๐.๐๐ บาทถ้วน
0.54 0.00% 54.00%
0.003 0.00% 0.30%Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.