หลักการป้อนวันที่

ระบบวันที่ของ Excel เกิดจากการ Shift ค่าปี เนื่องจากปัญหา Y2K ดังนั้น

  • ปี ค.ศ. ลงท้ายด้วย 00 ถึง 29 จะเท่ากับปี ค.ศ. 2000 – 2029
  • ปี ค.ศ. ลงท้ายด้วย 30 ถึง 99 จะเท่ากับปี ค.ศ. 1930 – 1999

ดังนั้นถ้าต้องการป้อนปี 2030 ห้ามป้อนเป็น 1/1/30 เพราะจะหมายถึงปี ค.ศ. 1930 นั่นเอง จะต้องป้อนเต็มสี่หลักคือ 1/1/2030 และไม่สามารถป้อนปี พ.ศ. ได้ จะต้องป้อนเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น

  • ชื่อเดือน พิมพ์ได้ทั้งตัวเลข, ชื่อย่อ และชื่อเต็ม
  • ปี พิมพ์ได้ทั้งสองหลัก และสี่หลัก
  • ถ้าไม่ระบุปี จะหมายถึง ปีปัจจุบัน
  • ถ้าไม่ระบุวัน จะหมายถึงวันที่ 1
  • ใช้เครื่องหมาย / หรือ – หรือช่องว่างในการเว้นระหว่างวัน เดือน ปี ก็ได้
  • เวลา สามารถใช้ AM หรือ PM ต่อท้ายได้ ถ้าไม่ระบุจะใช้ระบบ 24 ชั่วโมง
  • เวลาจะต้องป้อนอย่างน้อย 2 ชุด คือ ชม. และนาทีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.