คีย์ลัดอื่นๆ ที่ควรทราบ

 • F1 Help
 • F2 Edit
 • F3 paste name ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร
 • F4 เปลี่ยนหรือใส่เครื่องหมาย $ ในตำแหน่งอ้างอิงบนสูตร
 • F4 ทวนคำสั่งล่าสุดซ้ำ
 • F5 Goto เพื่อไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ
 • F9 สั่งคำนวณ
 • Ctrl+Alt+F9 สั่งคำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug
 • Shift+F9 สั่งคำนวณเฉพาะ active sheet
 • Ctrl+Click เลือกเซลล์ที่ไม่ติดต่อกันให้เป็นกลุ่มเซลล์
 • Ctrl+Enter บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์
 • Alt+Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม
 • Ctrl+จุด ใช้กับพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้ เพื่อสำรวจขอบเขตพื้นที่
 • Ctrl+Home กลับไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด
 • Ctrl+End ไปเซลล์ขวาล่างสุด
 • Ctrl+; ใส่วันเดือนปี
 • Ctrl+: ใส่เวลา
 • Ctrl+c Copy
 • Ctrl+v Paste (เทียบเท่ากับการกด Enter)
 • Ctrl+x Cut
 • Ctrl+s Save
 • End,ลูกศร ไปเซลล์สุดทางในทิศนั้น
 • Shift+End,ลูกศร เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น ลูกศร เลือกส่วนต่างๆของกราฟ
 • Alt+F11 สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBEPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.