เทคนิคการเลื่อน Cell Pointer

 • ปุ่มลูกศร เลื่อนตามทิศทาง 1 เซลล์
 • ปุ่ม <PageUp> <PageDown> เลื่อนขึ้น, ลง 1 จอภาพ
 • ปุ่ม <Home> เลื่อนไปต้นคอลัมน์
 • ปุ่ม <End> พร้อมปุ่มลูกศร เลื่อนไปสุดทิศลูกศร
 • ปุ่ม <Ctrl> พร้อมปุ่มลูกศร เลื่อนไปสุดทิศลูกศร
 • ปุ่ม <Ctrl> <Home> เลื่อนไปเซลล์ A1
 • ปุ่ม <Ctrl> <End> เลื่อนไปเซลล์สุดท้าย
 • ปุ่ม <Ctrl><Backspace> เลื่อนกลับมายังตำแหน่ง Active Cell
 • ปุ่ม <F5> เลื่อนไปตำแหน่งที่ระบุ

 • การเลื่อนแถบด้วย Scroll Bar โดยเลื่อนไปยังตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการตามการเลื่อนของเมาส์
 • ถ้ากดปุ่ม <Scroll Lock> ให้ทำงาน การเลื่อนข้อมูลจะเลื่อนเฉพาะกระดาษ จอภาพไม่เลื่อนตามไปด้วย
 • การดับเบิลคลิกที่เส้นขอบเซลล์ด้านที่ต้องการ จะเป็นการเลื่อน Cell Pointer ไปสุดขอบข้อมูลของด้านนั้นๆ เช่น ถ้าต้องการไปสุดข้อมูลด้านขวา ก็ดับเบิลคลิกที่ขอบเซลล์ด้านขวา เป็นต้นPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.