คีย์ลัดในการควบคุมแถบคำสั่งและแถบเครื่องมือ

F10 หรือ Alt เปิด/ปิดการเลือกเมนู
tab หรือ Shift+Tab เลือกคำสั่งต่างๆ ของเมนู
Ctrl+Tab หรือ Ctrl+Shift+Tab เลือกแถบเครื่องมือต่างๆ
Enter สั่งงาน
Shift+F10 แสดงคำสั่งลัด
Alt+Spacebar เปิด Control Menu ของหน้าต่างโปรแกรม
ปุ่มลูกศร เลื่อนรายการตามทิศทาง
Home หรือ End เลื่อนไปคำสั่งแรก, คำสั่งสุดท้าย
Esc ปิดเมนูคำสั่ง, ยกเลิกการเลือกคำสั่ง
Ctrl+7 เปิด/ปิดการแสดง Standard ToolbarPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.