> e-Learning Technology

STKS e-Learning แหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย ศวท.

ศวท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยี e-Learning ในระบบเปิด โดยเลือกใช้โปรแกรม LearnSquare ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนการสอนระบบเปิด (Open Source LMS: Learning Management System) ที่พัฒนาโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์ของ ศวท. ที่เรียกชมได้ที่ http://stks.or.th/elearning

เนื้อหาในเว็บไซต์

เนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาสื่อในฟอร์แมตต่างๆ อันเป็นผลจากการศึกษาและพัฒนาตามภาระงานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล เพื่อศึกษาและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เนื้อหาทุกเนื้อหาสามารถส่งออกเป็นบทเรียนออฟไลน์ (Offline) ตามมาตรฐาน SCORM ได้ทันที ซึ่งจะส่งต่อยอดให้เกิดคลังวัตถุการเรียนรู้ระบบเปิด (Open Digital Learning Object Repository) ของ ศวท. ต่อไป

ปัจจุบันเนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ STKS e-Learning มีดังนี้

 • การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  • dw001 : Macromedia Dreamweaver
  • dw002 : การจัดการไฟล์เอกสารเว็บ
  • dw003 : การสร้างเว็บไซต์
  • dw004 : เทคนิคการสร้างเว็บด้วย Dreamweaver
  • dw005 : เทคโนโลยีเว็บ
  • dw006 : ความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML
  • dw008 : เว็บสำเร็จรูปด้วย CMS & Generator
  • dw009 : JavaScript
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • eb001 : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • eb002 : การพัฒนาMultimedia e-Book ด้วย FlipAlbum
  • eb003 : การสร้างเอกสารPDF
  • eb004 : Multimedia e-Book ด้วย Desktop Author
  • eb005 : เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (e-Book)
 • e-Learning
  • el001 : ความรู้เกี่ยวกับ e-Learning
  • el002 : การนำบทเรียนเข้า LearnSquare
  • el003 : ซอฟต์แวร์จัดการ e-Learning : Moodle
  • el004 : การฝึกอบรมด้วยสื่อมัลติมีเดีย
  • el005 : การพัฒนาสื่อเรียนรู้ดิจิทัล (e-Courseware)
  • el006 : การสร้างสื่อ e-Learning ด้วย Macromedia Captivate
  • el007 : ซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ LearnSquare
  • el008 : หลักการและวิธีการพัฒนา e-Learning
 • Mutimedia ด้วย Flash
  • fl001 : เริ่มต้นกับ Flash
  • fl002 : การทำงานกับไฟล์ Flash
  • fl003 : ทำงานกับ Multimedia
  • fl004 : สร้างสรรค์ Flash Movie ด้วย Swish
  • fl005 : Macromedia Flash for e-Learning
  • fl006 : Flash ActionScript
  • fl007 : สร้างสรรค์ผลงานด้วย Flash
 • GreenStone ห้องสมุดดิจิทัล
  • gs001 : สร้างห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone
  • gs002 : การปรับแต่งระบบ
 • Graphics Tools
  • gt001 : การใช้งานโปรแกรม XnView
  • gt002 : เทคนิคการสร้างงาน Graphics ด้วย Photoshop
  • gt003 : ความรู้เกี่ยวกับงานกราฟิก
  • gt004 : GIMP
  • gt005 : จับภาพใส่จอด้วย Screen Capture
  • gt006 : สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Adobe Photoshop
  • gt007 : PhotoShop ActionScript
 • การประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนการสอน
  • ed001 : สไลด์ความรู้ต่างๆ ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
  • ed002 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  • ed003 : OSS & Feeware เพื่อการเรียนการสอน
 • ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งของ Linux
  • li001 : คำสั่งเบื้องต้นของ Linux
 • OpenOffice.org
  • oo000 : เริ่มต้นกับ Open Source Software & OpenOffice.org
  • oo001 : เริ่มต้นกับ OpenOffice.org Writer
  • oo002 : การสร้างจดหมายราชการ
  • oo003 : การสร้างรายงานการประชุม
  • oo004 : การสร้างรายงานบัญชี
  • oo005 : การสร้างบัญชีรายชื่อ
  • oo006 : การทำ Mail Merge
  • oo007 : การสร้างแผ่นพับ
  • oo008 : การออกแบบโปสเตอร์
  • oo009 : แบบฟอร์มและแม่แบบเอกสาร
  • oo010 : เอกสารรูปเล่ม
  • oo011 : เริ่มต้นกับ OpenOffice.org Calc
  • oo012 : การสร้างรายงานประจำปีด้วย OpenOffice.org Calc
  • oo013 : การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
  • oo014 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย OpenOffice.org Calc
  • oo015 : สูตรการคำนวณของ OpenOffice.org Calc
  • oo016 : ฟังก์ชันการคำนวณของ OpenOffice.org Calc
  • oo017 : การสร้างฟอร์ม
  • oo018 : การสร้าง Mail Merge ด้วย OpenOffice.org Calc
  • oo019 : จำได้ไหมรู้จัก Impress ครั้งแรก เมื่อไร อย่างไร
  • oo020 : ปรับเปลี่ยนงานพรีเซนเทชั่นอย่างไร ให้น่าสนใจ และตรงใจ
  • oo021 : พลิกโฉมงานพรีเซนเทชั่นในสไตล์ตัวเอง
  • oo022 : พิมพ์งานอย่างสร้างสรรค์ สำหรับงานพรีเซนเทชั่น
  • oo023 : เครื่องมือเด็ดโดนใจ สร้างพรีเซนเทชั่นอย่างมือโปร
  • oo024 : เคล็ด(ไม่)ลับพิชิตงานพรีเซ็นเทชั่น
  • oo025 : ทำงานกับ OpenOffice.org Calc
  • oo026 : การสร้างสูตรสมการด้วย OpenOffice.org Math
  • oo027 : แนะนำ OpenOffice.org Base
 • เรียนรู้กับ MicroWorlds Pro
  • cs000 : รู้จักกับ MicroWorlds
  • cs001 : สรุปคำสั่งพี้นฐาน
  • cs002 : ตัวอย่างผลงาน
 • Microsoft Office
  • ms001 : Microsoft Excel
  • ms002 : Microsoft Word
  • ms003 : เทคนิคการใช้งาน MS Excel
 • Joomla เครื่องมือพัฒนาเว็บมืออาชีพ
  • jo001 : พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • สนุกกับภาษาไทย
  • th001 : รู้จักกับสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทยผ่าน flash movies
 • Blog ชุมชนออนไลน์
  • bl001 : สร้างสรร์เว็บชุมชนออนไลน์ด้วย Blog
 • Multimedia Tools
  • mm001 : สื่อมัลติมีเดียด้วย Macromedia Director
  • mm002 : เทคโนโลยีเสียง
 • Web Accessibility
  • wa001 : การลงรหัส HTML ตามมาตรฐาน Web Accessibility
 • Computer Technology
  • cp001 : ประวัติคอมพิวเตอร์
  • cp002 : ระบบคอมพิวเตอร์
  • cp003 : ระบบจำนวน
  • cp004 : การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
  • cp005 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • cp006 : บทความ สาระน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ECTI
 • การจัดการสารสนเทศ
  • lb001 : CyberTools
 • Open source software
  • os001 : ความรู้เกี่ยวกับ Open Source
  • os002 : เครื่องมือจัดการเว็บไซต์
  • os003 : สื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • os004 : จำลองเครื่องพีซีเป็น Server
  • os005 : บีบอัดไฟล์ให้เล็กก่อนใช้งาน
  • os006 : รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ด้วย OSS

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.