This is an old revision of the document!
—-

> e-Learning Technology

รวมโปรแกรมในกลุ่ม OSS ที่รองรับ e-Learning

การพัฒนา e-Learning จำเป็นต้องลงทุนสูงมากโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาวิชาการ และความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีความโดดเด่น เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ยังไม่รวมงยประมาณในส่วนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต่อองค์กรและผู้สนใจจำนวนมาก แต่ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) ทำให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา e-Learning ลดงบประมาณลงได้อย่างมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้มักจะให้ดาวน์โหลดได้ฟรี มีเสรีภาพที่จะปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการ และไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือต้องได้รับการยอมรับจากผู้พัฒนาก่อนนำมาใช้

แนวทางการเืลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม และ่น่าสนใจมากแนวหนึ่งในการพัฒนา e-Learning ขององค์กร เนื้อหาชุดนี้ขอนำเสนอรายชื่อซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกลุ่ม Open Source ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Learning รวมทั้ง Web-based Learning ทุกรูปแบบ

โปรแกรมจัดการระบบการเรียนการสอน LMS/LCMS

  • LearnSquare โปรแกรม LCMS ฝีมือคนไทยจากความร่วมมือของนักวิจัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รองรับการจัดทำ e-Learning ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่ต้องการใช้ e-Learning เป็นสื่อเสริมมากกว่าสื่อหลัก มีเครื่องมือฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ระบบสร้างเนื้อหารูปแบบต่างๆ ระบบติดตามการเรียนการสอน เครื่องมือสื่อสารที่จำเป็น รวมทั้งบทเรียนที่ได้ตามมาตรฐาน SCORM สามารถศึกษาและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http:///www.learnsquare.com
  • Moodle โปรแกรม LMS ที่ได้ทุนสนับสนุนจาก UNESCO และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ฟังก์ชันการทำงานสอดรับการรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนื่องจากเครื่องมือจำนวนมากที่มาพร้อมกับโปรแกรม ทำให้เป็นโปรแกรม LMS ในระดับ High-end ได้เป็นอย่างดี
  • Atutor โปรแกรม LMS จากประเทศแคนาดาที่มีการเลือกใช้งานอย่างแพร่หลายเช่นกัน

โปรแกรมสร้างเนื้อหาบทเรียนดิจิทัล

เนื้อหาบทเรียนดิจิทัล นับเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ e-Learning และควรให้ความสำคัญมากกว่าระบบ การออกแบบเนื้อหาบทเรียนดิจิทัลควรมีกระบวนการที่ชัดเจน และตรงกับกลุ่มผู้เรียน การออกแบบพัฒนาเนื้อหาบทเรียนดิจิทัล สามารถเลือกใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ดังนี้

  • OpenOffice.org ชุดโปรแกรมที่รองรับการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อนำเสนอ กระดาษทำการ ฐานข้อมูล (ลักษณะเดียวกับ MS Office) รวมทั้งผลงานกราฟิกในรูปแบบ Vector สูตรสมการต่างๆ ผลงานจาก OpenOffice.org สามารถบันทึกเป็น HTML หรือ PDF ได้ทันพร้อมนำเข้าสู่ e-Learning จึงเป็นรูปแบบการทำงานที่สะดวก รวดเร็วในโปรแกรมเดียวกัน
  • FreeMind โปรแกรมออกแบบแผนที่ความคิด หรือผังมโนทัศน์ (Mind Map) ช่วยให้สรุปประเด็นเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้งออกแบบเนื้อหาแบบเรียนในรูปแบบแผนที่ความคิดได้ง่าย มีฟังก์ชันการทำงานทั้งข้อความ ภาพ และคำสั่ง HTML รองรับการบันทึกเป็น HTML และ PDF เช่นเดียวกับ OpenOffice.org
  • GIMP โปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกราฟิก (ลักษณะเดียวกับ PhotoShop) ช่วยในการออกแบบบทเรียนในรูปแบบงานกราฟิก
  • Dia หรือ Diagram โปรแกรมออกแบบแผนผัง หรือไดอะแกรมไ้ด้หลากหลายรูปแบบ
  • EDraw

ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.