จัดการกับไฟล์ posttest

แบบทดสอบที่ได้สร้างและบันทึกไปแล้วนั้นจะได้ไฟล์ด้วยกัน 2 ไฟล์ได้แก่ ไฟล์ pretest และ posttest ส่วนไฟล์ pretest คงต้องมีการแก้ไขค่อนข้างเยอะหน่อย แต่ในส่วนของไฟล์ posttest นั้นคงไม่ต้องปรับแก้ไขอะไรมากเพียงแค่เพิ่ม link ให้กับโปรแกรมกลับมาที่เมนูหลักเท่านั้น เนื่องจากหลักการของการทำข้อสอบหลังเรียนไปแล้วนั้นจะมีเฉลยให้เมื่อทำข้อสอบเสร็จ โดยเป็นหลักการของตัวอย่างนี้เท่านั้นสามารถนำไปประยุกต์หรือกำหนดรูปแบบเองได้ ซึ่งขั้นตอนที่ได้ทำมาก่อนหน้านั้นโปรแกรมจะมีเฉลยมาให้พร้อม เพราะเราได้ระบุคำตอบไปแล้ว แต่ก็สามารถที่จะไม่เฉลยคำตอบก็ได้ โดยในไฟล์pretest หรือแบบทดสอบก่อนเรียนจะไม่มีเฉลยจะบอกแค่คะแนนที่ได้เท่านั้นซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหัวข้อจัดการกับไฟล์ prestest ดังนั้นมาดูวิธีการจัดการกับไฟล์ posttest ก่อนดังนี้

  1. เปิดไฟล์ posttest.cp ขึ้นมา
  2. แก้ไขข้อความในหน้าแรกเป็น แบบทดสอบหลังเรียน
  3. ให้ Publish ไฟล์ออกเป็น posttest.swf โดยในขั้นตอน Publish นั้นให้เอา Playback Control ออกดังนี้

a. เมื่อคลิกปุ่ม Publish ตั้งชื่อชิ้นงาน และโฟลเดอร์ที่เก็บชิ้นงาน
b. คลิกปุ่ม Preferences… เพื่อที่จะปดเครื่องมือควบคุมการแสดงผล หรือ Playback Control
c. ปดเครื่องมือ Playback Control ออกเพื่อความสวยงามในการแสดงผลบนเว็บ โดยมาที่บัตรรายการ Playback Control มาที่ช่องรายการ Playback control options เปลี่ยน Position เป็น None
d. คลิกปุ่ม OK
e. คลิกปุ่ม Publish อีกครั้งเพื่อ Export
f. ทดสอบการแสดงผลว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ หากยังไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่ม Publish และกำหนดคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

  1. กำหนดให้ไฟล์ไปเมนูหลักเมื่อมีการทำแบบทดสอบเสร็จทำได้ดังนี้

a. มื่อคลิกปุ่ม Publish ตั้งชื่อชิ้นงาน และโฟลเดอร์ที่เก็บชิ้นงาน
b. คลิกปุ่ม Preferences…
c. มาที่บัตรรายการ Start and End แก้ไขที่รายการ Movie end options ในส่วนของ Action เปลี่ยนเป็น Open URL of file
d. กำหนดชื่อไฟล์ ที่ช่อง Open URL or file:
e. คลิกปุ่ม OK เป็นอัน เสร็จสิ้น โดยเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จโปรแกรมจะกลับไปที่หน้าเมนูหลัก


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.