สร้างชิ้นงานแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

ในการจะสร้างแบบทดสอบขึ้นมานั้นควรที่จะต้องมีการออกแบบว่าจะสร้างแบบทดสอบเป็นแบบไหน เช่น มีคำตอบให้เลือก จับคู่ ถูกผิด เป็นต้น และเตรียมเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนที่จะสร้างด้วยโปรแกรม โดยเราจะใช้โปรแกรม Macromedia Captivate ในการสร้างเนื่องจากโปรแกรมที่ได้เตรียมฟังก์ชันของแบบทดสอบมาให้เรียบร้อยและยังมีการสรุปผลการทดสอบให้ด้วยโดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องโปรแกรมเมอร์เลย ซึ่งจะสร้างได้รวดเร็วมาขึ้น หากไปสร้างด้วยโปรแกรม Macromedia Flash โดยตรงนั้นจะต้องใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างมาก และจะต้องรู้เรื่อง โปรแกรมเมอร์ด้วย
ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่ข้อสอบก่อนเรียนจะไม่มีการเฉลย มีแต่ผลการทดสอบ ส่วนข้อสอบหลังเรียนจะมีทั้งเฉลยและผลการทดสอบ เพื่อวัดพัฒนาการของตัวท่านเอง

 1. เปิดโปรแกรม Macromedia Captivate ขึ้นมาอีกครั้ง (สร้างค้างโปรแกรมไว้เลยก็ได้)
 2. เตรียมข้อสอบที่ได้ร่างไว้แล้ว
 3. คลิกปุ่ม Record or create a new movie
 4. เลือก Image Movie แล้วให้เลือกภาพมาเป็น Background
 5. สร้างข้อความต้อนรับก่อนที่จะที่ทำแบบทดสอบ และปุ่มเริ่มทดสอบ โดยที่เมื่อคลิกปุ่มแล้วให้ไป Slide ต่อไป
 6. ให้คลิกปุ่ม Insert, Question Slide…
 7. จะมีรูปแบบของการสร้างแบบทดสอบให้เลือกตั้งแต่ Multiple choice, True/False หรือ Matching เป็นต้น ในที่นี้จะเลือกเป็น Matching
 8. ในคำสั่งนี้จะมีการกรอกคำถามพร้อมคำตอบต่างๆ รวมทั้งเฉลยด้วย
 9. เมื่อกำหนดข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บัตรรายการปุ่ม Quiz… เพื่อสร้างปุ่มที่มีข้อความเป็นภาษาไทย
 10. มาที่บัตรรายการ Options ของปุ่มคำสั่ง Quiz… แล้วแก้ไขข้อความในส่วนของรายการ Buttons ตามรูป เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะได้ปุ่มที่มีข้อความตามนี้
 11. คลิกปุ่ม OK สองครั้งแบบทดสอบที่ได้ทำไว้ก็จะปรากฎอยู่บน Slide แทนพร้อมทั้งปุ่มที่มีการแก้ไขแล้ว ส่วนข้อความทางด้านขวาที่มีสีเขียวสีแดงนั้น หากต้องการเปลี่ยนก็ใช้หลักการเดียวกับปุ่ม หากให้มีผลเลยต้องแก้ไขครั้งแรก หากมีการคลิกปุ่ม OK แล้วจะต้องแก้ไขเองที่ละข้อความ การแก้ไขในส่วนี้นั้นจะต้องคลิกปุ่ม Quiz… แล้วมาที่บัตรรายการ Quiz ในส่วนของรายการ
 12. จะเห็นว่าพื้นของคำถามยังไม่สวยอยากจะให้มี Background ด้วยก็เพียงแค่คลิกเมนู Insert, Image… เลือกรูปที่จะนำมาทำเป็น Background ในส่วนของตัวอย่างนี้จะใช้ภาพที่เหมือนกับ Slide แรก อยู่ที่นำเข้ามาก็จะอยู่ข้างหลังข้อความก็จัดข้อความของคำถามตามที่เราต้องการ
 13. ให้บันทึกไฟล์เป็นชื่อ posttest.cp และ pretest.cpPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.