สร้างชิ้นงาน Menu

ในชิ้นงานของเมนู นั้นจะประกอบไปด้วยเมนู แบบทดสอบก่อนเรียน, เนื้อหา, แบบทดสอบหลังเรียน, สรุป โดยในโปรแกรม Captivate นั้นก็สามารถที่จะสร้างเมนูได้ แต่รูปแบบอาจจะไม่ต้องตามที่ต้องการซะทีเดียว ดังนั้นจะมาออกแบบเมนูกันด้วยโปรแกรม Flash แทนเพื่อความสวยงาม

 1. เปิดโปรแกรม Macromedia Flash กำหนดพื้นที่การทำงานอยู่ที่ 760  460 pixels
 2. เตรียมรูปภาพที่จะนำเข้ามาเป็นส่วนประกอบของหน้าเมนู หากไม่มีก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือของโปรแกรมวาดขึ้นมาก็ได้ ในตัวอย่างจะเป็นการวาดขึ้นมาเอง
 3. สร้างเสาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสาสำหรับให้ปุ่มเมนูมาว่าง โดยให้สร้างเป็น Symbol
 4. สร้างปุ่มเมนูตามรายการที่ต้องการให้มี กำหนดรูปแบบได้ตามที่ต้องการ
 5. สร้างเมนูด้วยการคลิกปุ่ม Insert, New Symbol ตั้งชื่อแล้วกำหนดประเภทเป็น Button
 6. คลิกปุ่ม OK จะเข้าสู่หน้าจอการทำงานที่อยู่ในสภาวะของ Symbol ประเภทปุ่ม
 7. ให้สร้างสี่เหลี่ยมโดยมีปลายสามเหลี่ยม
 8. เพิ่ม Layer แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น text จากนั้นให้สร้างข้อความชื่อ แบบทดสอบก่อนเรียน
 9. เพิ่ม Keyframe ที่ layer ทั้งสองของ Symbol นี้ในส่วนของ Over แล้วเปลี่ยนสี่ได้ตามที่ต้องการ การแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมีการนำเมาส์ไปวางไว้ที่ปุ่ม
 10. ทำปุ่มของเมนูตามลักษณะนี้อีก 3 ปุ่มได้แก่ บทเรียน, แบบทดสอบหลังเรียน, บทสรุป
 11. กลับมาที่ Scenc1
 12. เปิด Library ขึ้นมาด้วยคำสั่ง Cl
 13. จากนั้นให้ลาก Symbol ต่างที่สร้างเมื่อสักครู่นำมาประกอบรวมกันดังภาพ
 14. บันทึกไฟล์ชื่อ flash-menu.fla เพื่อเก็บไฟล์ต้นฉบับจะได้นำมาแก้ไขต่อไปได้
 15. ต้อง Export ไฟล์ออกมา โดยใช้คำสั่ง Publish Setting
 16. เลือกเฉพาะไฟล์ Flash หรืออาจจะเลือกไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
 17. มาที่บัตรรายการ Flash เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น Flash Player 6
 18. คลิกปุ่ม Publish แล้วคลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างเมนู ที่จะนำมาประกอบกับการสร้างเนื้อหาสำหรับ e-Learning ต่อไปด้วยโปรแกรม Macromedia Captivate
 19. เปิดโปรแกรม Macromedia Captivate คลิกปุ่ม Record or create a new movie
 20. เลือกการสร้างงานเป็น Image movie
 21. กำหนดขนาดของงานเป็น 790  555 pixels
 22. เลือกไฟล์ภาพที่จะใช้เป็น Background
 23. นำเมนูที่สร้างไว้มาประกอบร่วมกันด้วยการไปที่เมนู Insert, Animation…
 24. เลือกไฟล์ flash-menu.swf แล้วคลิกปุ่ม Open
 25. ไฟล์ที่เลือกจะถูกนำมาว่างไว้บน Background สามารถเคลื่อนย้ายงานได้ตามที่ต้องการ
 26. บันทึกไฟล์ชื่อ menu.cp
 27. ให้ Publish ไฟล์นี้ออกมาเป็นชื่อ menu.swf โดยให้เอา Playback Control ออกด้วยPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.