สร้างชิ้นงานวัตถุประสงค์

ในการสร้างวัตถุประสงค์นั้นเราจะสร้างด้วยโปรแกรม Flash เนื่องจากโปรแกม Captivate นั้นพัฒนาออกมาเพื่อใช้งานภาษาไทยยังไม่สมบูรณ์ จะมีปัญหาเรื่อง Font ภาษาไทยอยู่ดังนั้นควรที่จะใช้โปรแกรม Flash ในการสร้างเนื้อหา บ้างส่วนเพื่อ จากนั้นค่อย Import เข้ามา

 1. เปิดโปรแกรม Macromedia Flash แล้วกำหนดขนาดของ Stage ให้เท่ากับ 760 x 460 pixels
 2. ให้สร้างข้อความวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
 3. บันทึกไฟล์ชื่อ target.fla
 4. เมื่อกำหนดและสร้างข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้ Export ไฟล์เป็น .swf ด้วยการไปที่ File, Publish Setting แล้วเลือกไฟล์ Flash เท่านั้น
 5. ให้เปลี่ยน Version ของไฟล์ต่ำสุดเป็น Flash Player 6 หรือต่ำกว่า แต่ห้ามสูงกว่านี้เด็ดขาด เพราะจะนำไฟล์นี้เข้าไปใช้งานกับ Macromedia Captivate
 6. กดปุ่ม Publish แล้วกด OK เป็นอันเสร็จสิ้น Export โดยจะได้ไฟล์ชื่อ target.swf
 7. กลับมาที่โปรแกรม Macromedia Captivate เพื่อนำชิ้นงานทำเมื่อสักครู่มารวมกับชิ้นงานก่อนหน้านี้ที่เป็นข้อความต้อนรับ
 8. เพิ่ม Slide ด้วยการไปที่ Insert, Image Slide… แล้วเลือกไฟล์รูปที่จะมาเป็น Background แล้วคลิกปุ่ม OK จะได้ Slide ใหม่ที่มี Background
 9. เมื่อได้ Slide ใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการนำชิ้นงานของวัตถุประสงค์เข้ารวมกับไฟล์นี้ เพื่อรวมชิ้นงานเข้าด้วยกัน ด้วยการไปที่เมนู Insert, Animation… เลือกไฟล์ชื่อ target.swf สามารถเพิ่มคุณสมบัติของเสียงหรือปรับแต่งได้ที่บัตรรายการ Options และ Audio
 10. ไฟล์นี้จะถูกรวมและนำมาวางไว้บนภาพ Background ให้สังเกตการทำงานของโปรแกรมนี้จะทำงานเป็นแบบ Layer คือเมื่อมีการเพิ่มภาพหรือข้อความ โปรแกรมจะสร้าง Layer ให้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถที่จะย้าย Layer ก่อนหลังได้ตามการลำดับของงาน
 11. สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการได้ ด้วยการนำเมาส์มาว่างที่ชิ้นงานให้เกิดรูปมือแล้วย้ายชิ้นงานได้เลย
 12. เพิ่มปุ่มเพื่อไปหน้าต่อไปด้วยการไปที่เมนู Insert, Button… แก้ข้อความของปุ่มเป็นคำว่า ต่อไป และแก้ลิงก์ในส่วนของ If the user click on the Button เป็น Open URL of file
 13. ทดสอบการแสดงผลด้วยปุ่ม บนเมนูบาร์ จะมีรายการขึ้นมาให้เลือกให้เลือกรายการ Movie หรือคลิกปุ่ม $ เพื่อดูผลลัพธ์ของงาน หากต้องการแก้ไขก็ให้ดำเนินการแก้ไขได้ แล้วบันทึกไฟล์
 14. ถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรให้คลิกปุ่ม Publish เพื่อ Export ไฟล์
 15. เมื่อคลิกปุ่ม Publish ตั้งชื่อชิ้นงาน และโฟลเดอร์ที่เก็บชิ้นงาน
 16. คลิกปุ่ม Preferences… เพื่อที่จะปดเครื่องมือควบคุมการแสดงผล หรือ Playback Control
 17. ปิดเครื่องมือ Playback Control ออกเพื่อความสวยงามในการแสดงผลบนเว็บ โดยมาที่บัตรรายการ Playback Control มาที่ช่องรายการ Playback control options เปลี่ยน Position เป็น None
 18. คลิกปุ่ม OK
 19. คลิกปุ่ม Publish อีกครั้งเพื่อ Export
 20. ทดสอบการแสดงผลว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ หากยังไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่ม Publish และกำหนดคุณสมบัติใหม่อีกครั้งPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.