สร้างชิ้นงานของหน้าต้อนรับ และวัตถุประสงค์

 1. เปิดโปรแกรม Macromedia Captivate ขึ้นมาเพื่อสร้างหน้าต้อนรับ ด้วยการคลิกปุ่ม Record of Create a New Movie
 2. เลือกรูปแบบของงานในที่นี้ขอให้เลือก Blank Movie
 3. กำหนดขนาดของงานให้กำหนดเป็น 790  555 pixels Flash Player (เปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดที่ต้องการ)
 4. จะได้หน้าต่างโปรแกรมที่มีขนาดตามที่ระบุเมื่อได้แล้วให้นำภาพมาเป็น Background ด้วยการไปที่ Insert, Image… ดังภาพ
 5. โปรแกรมนี้จะมีการสร้างข้อความเคลื่อนไหวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาในการสร้างข้อความให้เคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash เนื่องจากการสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Flash นั้นจะต้องใช้เวลาในการสร้างอยู่พอสมควร ถ้ามีโปรแกรมที่ช่วยสร้างได้รวดเร็วขึ้นก็น่าจะที่นำมาช่วยในการสร้าง ซึ่งมีวิธีการดังนี้
  • ไปที่เมนู Insert, Text Animation
  • พิมพ์ข้อความต้อนรับในช่อง Text
  • เลือกรูปแบบ Effect ของตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหว ถ้าไม่ชอบรูปแบบที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้ ก็ให้สร้างเองได้ที่โปรแกรม Macromedia Flash
  • สามารถเปลี่ยน Font ได้ที่ Change font…
  • ยังสามารถกำหนดให้การแสดงข้อความนี้เป็นแบบภาพจางได้ที่ Transparency
  • ให้ข้อความแสดงผลแบบเร็วหรือช้าได้ที่ Delay (frames)
  • ในส่วนของบัตรรายการ Options นั้นจะเป็นการกำหนดเวลาเพิ่มเติมให้ครับ Slide และข้อความเพิ่ม
  • ส่วนเสียงสามารถนำเข้าได้ที่บัตรรายการ Audio
 6. สร้างปุ่มเพื่อควบคุม Slide ได้ที่เมนู Insert, Button…
  • บัตรรายการ Button ใช้สำหรับกำหนดค่าต่างๆ ของปุ่มให้ไปไหน
   • If the user click on the Button ถ้ามีการคลิกที่ปุ่มนี้จะทำอะไรต่อไป โดยให้กำหนดเป็น Go to next slide (เมื่อมีการคลิกให้ไปที่ Slide ถัดไป)
   • If the click user click outside the button ถ้ามีการคลิกข้างนอกให้ไปทำอะไร ถ้าไม่ต้องการให้คลิกเครื่องหมายถูกที่รายการ Infinite attempts
   • Button type รูปแบบการแสดงผลของปุ่ม และข้อความบนปุ่ม
   • Set shortcut key กำหนด Shortcut ให้กับปุ่ม
 • บัตรรายการ Options ใช้สำหรับกำหนดให้เวลาในการแสดงผล และกำหนดวิธีการคลิกปุ่ม
  • Timing กำหนดเวลาในการแสดงผลของปุ่มควรกำหนดให้เท่ากับการแสดงผลของ Slide
  • Options เป็นส่วนที่ใช้กำหนดการทำงานของปุ่ม เช่น เมื่อคลิกที่ปุ่ม แล้วมีข้อความขึ้นมา หรือ ให้โชว์เมาส์เป็นรูปมือ เป็นต้น
 • บัตรรายการ Audio ใช้สำหรับการนำเสียงเข้ามา
  • Audio ใช้สำหรับการเพิ่มเสียง ด้วยการอัดผ่านโปรแกรมเลยด้วยการคลิกปุ่ม Record New… หรือจะนำเสียงจากภายนอกเข้ามาได้ที่ปุ่ม Import…
 • บัตรรายการ Reporting เป็นบัตรรายการที่ต้องใช้เกี่ยวกับการคำนวณการใช้คะแนะ ส่วนใหญ่ต้องใช้ควบคู่กับการทำแบบทดสอบ
  • Include in Quiz เป็นรายการสำหรับเก็บคะแนนของคำถาม ถ้ามีการใช้ปุ่มนี้ในการสร้างแบบสอบถาม
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.