การส่งออกไฟล์ (Publish)

การส่งออกไฟล์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างชิ้นงาน เพื่อแปลงไฟล์ให้เป็นฟอร์แมต SWF เพื่อนำไปใช้งาน โดยคลิกปุ่ม Publish

เลือกรูปแบบการส่งออก กรณีนี้ให้เลือกเป็น Flash (swf) จากนั้นคลิกปุ่ม Publish เพื่อแปลงไฟล์ต้นฉบับเป็น Flash Movie ทั้งนี้สามารถปรับแต่งการนำเสนดโดยคลิกปุ่ม Preferences… เพื่อปรับแต่งดังนี้

คลิกบัตรรายการ Playback Control

เลือกลักษณะปุ่มควบคุมของ Movie แล้ว Publish อีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็ได้จะสื่อเรียนรู้ที่มีจุดเด่นหลากหลายอย่างง่ายๆ ด้วย Captiveate


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.