การนำเข้าไฟล์

ในการนำเข้าไฟล์นั้นโปรแกรม Captivate รองรับไฟล์ประเภทต่างๆ พอสมควร โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. ไฟล์รูปภาพ Picture File ได้แก่ไฟล์
  • JPEG Images (*.jpg, *.jpeg)
  • GIF Images (*.gif)
  • Portable Network Graphics (*.png)
  • Bitmaps (*.bmp)
  • Icons (*.ico)
  • Enhanced Metafiles (*.emf)
  • Metafiles (*.wmf)

สร้างสไลด์ขึ้นมาหนึ่งสไลด์ หรือจะนำสไลด์ที่มีอยู่แล้วก็ได้ คลิกเมนู Insert, Image… หรือคลิกที่แถบ เครื่องมือ Object Tools ใช้คียลัดได้ด้วยการกดปุ่ม <Shift + Ctrl + M> โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เลือกไฟล์รูปที่ต้องการ

 1. ไฟล์เสียง Audio File ได้แก่ไฟล์
  • Wave Files (*.wav)
  • MP3 Files (*.mp3)

ในการนำไฟล์เสียงที่มีอยู่แล้วนั้นสามารถจะนำเข้ามาได้ต่อเมื่อวัตถุนั้นๆ มีบัตรรายการ Audio มาให้ ถ้ามีบัตรรายการนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะนำไฟล์เสียงเข้ามาประกอบการแสดงผลได้

 1. ภาพเคลื่อนไหว Animation Files ได้แก่ไฟล์
  • Macromedia SWF Files (*.swf)
  • Compuserver Animated GIF Files (*.gif)
  • Windows AVI Files (*.avi)
  • FLA Projectes (*.fla)

ในการนำภาพเคลื่อนไหว หรือ Animation สามารถนำเข้ามาไว้ในสไลด์ได้เลยโดยคลิกที่เมนู Insert, Animation… คลิกที่แถบเครื่องมือ Object Tools ใช้คียลัดได้ด้วยการกดปุ่ม <Shift + Ctrl + A> โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เลือกไฟล์รูปที่ต้องการ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.