การสร้าง Text Animation

การสร้าง Text Animation นั้นจะเป็นการสร้างเพื่อนำเสนองานให้น่าสนใจ หรือเพิ่มลูกเล่นให้กับงาน

  • คลิกที่ Object Tools ที่ชื่อ Text Animation
  • Animation บัตรรายการ Text

Effect เลือกรูปแบบการแสดงผลข้อความ
Text พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
Chang font… เปลี่ยนรูปแบบ ขนาดหรือสีของตัวอักษร

  • บัตรรายการ Options

Timing กำหนดเวลาการแสดงผลของ Movie
Loop คลิกเลือกเพื่อให้แสดงซ้ำ
Transition กำหนด Effect ในการเปลี่ยนฉากแต่ละสไลด์ (Frame)

  • บัตรรายการ Audio

Record new… บันทึกเสียงใหม่
Import นำเข้าไฟล์เสียง
Audio library… เลือกไฟล์เสียงที่เคยมีการใช้งานมาก่อนหน้านี้


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.