จอภาพการทำงาน

จอภาพการทำงานของโปแกรม ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  • แถบเครื่องมือหลัก (Main Toolbar)

แถบเครื่องมือควบคุมการทำงานหลักของโปรแกรม เช่น การบันทึกไฟล์ การแสดงผล การส่งออกไฟล์ เป็นต้น โดยสามารถควบคุมโดยคลิกเลือกคำสั่ง View, Main Toolbar

  • Document Tab

ส่วนควบคุมเอกสาร สามารถคลิกเพื่อสลับเปลี่ยนจอภาพเอกสาร Storyboard แท็บรูปแบบของชิ้นงานที่แสดงชิ้นงานทั้งหมดเป็นแบบสไลด์ (Frame)
Edit แท็ลรูปแบบของชิ้นงานที่แสดงเป็น Timeline สามารถแก้ไขชิ้นงานที่ละสไลด์โดยเลือกสไลด์ที่ต้องการจะแก้ไข

  • Timeline

Timeline เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแก้ไขได้ หรือปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้ แต่ต้องเปลี่ยนส่วนควบคุมเอกสารเป็นส่วนของ Editที่ทำหน้าต่างควบคุมการนำเสนอผลงาน สามารถเปิด/ปิดด้วยคำสั่ง View, Show Timeline

  • Stage & Workspace

Stage และ Workspace เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าต่างโปรแกรม มีลักษณะการทำงานคล้ายๆ กับเวทีการแสดง

  • Object Tools

เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างวัตถุ เมื่อคลิกเพิ่มจะปรากฎบน Time line เหมือนเป็น Layer

  • Alignment Tools

เป็นเครื่องมือในการจัดตำแหน่งวัตถุใน Work Area

  • Layer

ส่วนควบคุมการสร้างชั้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีอิสระ และสะดวกต่อการแก้ไข ปรับแต่ง


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.